VRH R

Narodenie šteniatok: ?.08.2014
Otec: Indian Boy Jay Slovak Base
Matka: Chardonnay Jay Slovak Base

Psy:
ROGER Jay Slovak Base
RAFFA Jay Slovak Base