VRH Q

Narodenie šteniatok: 02.08.2013

Otec: Copper’s Scones ‘N’ Jam “Poker”  Matka: Kankán Jay Slovak Base

Psy:

QUICKSILVER Jay Slovak Base

QUENTIN TARANTINO Slovak Base

QASH Jay Slovak Base

QUITO Jay Slovak Base

QUID PRO QUO Jay Slovak Base

Suky:

QUEEN SISSI Jay Slovak Base

QUEEN DONNA Jay Slovak Base