VRH P

Narodenie šteniatok: 29.08.2012

Otec: Copper’s Scones ‘N’ Jam “Poker”  Matka: Mia Jay Slovak Base

Psy:

Paris Jay Slovak Base